© Adeltronik                                                                                                                                                                                          

We serve with pleasure the better telecom reseller

Adeltronik Telecom Distribution

Helpdesk

Good to Know

Bel Me Niet Lijst

De bel-me-niet-meer-lijst zorgt ervoor dat je geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. Bedrijven en organisaties halen je telefoonnummer en naam uit hun belbestanden en zullen je niet meer bellen voor hun producten, diensten of speciale promoties.              https://www.bel-me-niet-meer.be


Indien u ongewenste telefonische oproepen blijft ontvangen, kan u klacht neerleggen bij de Economische Inspectie van de FOD Economie.


FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Economische Inspectie
Algemene Directie Controle & Bemiddeling Front Office NGIII
Koning Albert II-laan 16 (3de verdieping)
1000 Brussel
Fax: 02-277.54.85    Email:
eco.inspec.fo@economie.fgov.be    Om online een klacht in te dienen klikt u hier.

Liste Ne m’appelez plus

La liste « Ne m’appelez plus » vous permet de ne plus recevoir des appels téléphoniques publicitaires. Si vous vous êtes inscrits, les entreprises et organisations enlèvent votre numéro de téléphone et votre nom de leur liste et ne vous appelleront donc plus pour promouvoir leurs produits, services ou promotions spéciales.  

https://www.ne-m-appelez-plus.be/


Si vous continuez à recevoir des appels téléphoniques non-souhaités, vous pouvez porter plainte auprès de l’inspection économique du SPF Economie.


SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Inspection économique Front Office NGIII
Boulevard du Roi Albert II16 (3ème étage)
1000 Bruxelles
Fax: 02-277.54.85   Email:
eco.inspec.fo@economie.fgov.be       Pour introduire une plainte online, cliquez ici